UNIJA POSLODAVACA SRBIJE - POSLODAVCI MLADENOVCA * Kosmajska broj 3 (Kancelarija 3), 11400 Mladenovac, e-mail: office@poslodavci-mladenovca.rs * telefon-fax: +381 11 8231 751 mob: +381 63 268 429

KONTAKTI

Dragan Dedić

Predsednik Unije Poslodavaca Mladenovca

Dragan Dedić

Kancelarija UPS-MLD

telefon/fax: +381 11 8231 751

mobilni telefon: +381 63 268 429

e-mail adrese: dragan.dedic@poslodavci-mladenovca.rs,

office@poslodavci-mladenovca.rs

Slavomir Spasojević

Podpredsednik Unije Poslodavaca Mladenovca

Slavomir Spasojević - Preduzetnik - Gold Pack

kontakt telefon: +381 11 8232 301

mobilni telefon: +381 63 301 593

e-mail adresa: office@poslodavci-mladenovca.rs

Nevenka Stevančević Nikolić

Predsednica Skupštine Poslodavaca Mladenovca

Nevenka Stevančević Nikolić - Preduzetnik - Logoped

kontakt telefon: +381 11 4091 558

mobilni telefon: +381 64 1739 461

e-mail adrese: office@poslodavci-mladenovca.rs, nenasnik@gmail.com

Slobodanka Pavlović

Podpredsednica Skupštine Poslodavaca Mladenovca

Slobodanka Pavlović - Preduzetnik - STR "CICA"

mobilni telefon: +381 63 490 664

e-mail adresa: office@poslodavci-mladenovca.rs