ČLANSTVO

   Unija poslodavaca Srbije broji preko 140 000 članova. Ovaj broj sačinjavaju pojedinačni članovi, odnosno pojedinačna preduzeća i kolektivni članovi – udruženja osnovana po teritorijalnom principu ili kao strukovna udruženja. Ovakvo organizovanje i postavljanje jasno definišu UPS kao organizaciju koja se razlikuje od nekih drugih poslovnih asocijacija preduzetnika i poslodavaca u Srbiji. Članstvo u Uiji poslodavaca Srbije je dobrovoljno.
    Svi zainteresovani poslodavci mogu postati članovi UPS popunjavanjem Pristupnice o članstvu. Nakon stupanja u članstvo UPS članovi imaju sledeća prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta:

Pojedinačni član Unije ima prava da:
 • bira i bude biran u organe Unije
 • imenuje predstavnika za člana Skupštine
 • da koristi usluge Unije
 • da iznosi predloge za poboljšanje rada Unije, predloge za izmene propisa i sve druge predloge vezane za ciljeve i sadržaj aktivnosti i poslova Unije.
Kolektivni član Unije ima prava da:
 • bira i bude biran u organe Unije
 • učestvuju u radu organa Unije preko svojih predstavnika koji su izabrani u organe Unije.
 • da koristi usluge Unije
 • da iznosi predloge za poboljšanje rada Unije, predloge za izmene propisa i sve drugepredloge vezane za ciljeve i sadržaj aktivnosti i poslova Unije
Pojedinačni član Unije ima obaveze da:
 • postupa u skladu sa statutom,
  opštim i pojedinačnim aktima organa Unije
 • ispunjava sve važeće sporazume prihvaćene i potpisane od strane Unije
 • da dostavlja Uniji informacije o pitanjima od posebnog interesa za Uniju ukoliko totraže stručne službe Unije
 • da redovno uplaćuje članarinu Uniji.
Kolektivni član Unije ima obaveze da:
 • postupa u skladu sa statutom, opštim i pojedinačnim aktima organa
 • Unijeispunjava sve važeće sporazume prihvaćene i potpisane od strane Unije
 • da dostavlja Uniji informacije o pitanjima od posebnog interesa za Uniju ukoliko to traže organi i stručne službe Unije
 • da redovno uplaćuje članarinu Uniji

STATUT UNIJE  POSLODAVACA  SRBIJE        PRISTUPNICA      STATUT UNIJE POSLODAVACA MLADENOVCA

Statut UPS           PRISTUPNICA               STATUT UNIJE POSLODAVACA MLADENOVCA

NAJNOVIJI PROJEKTI ...

Ovo su primeri nekih od projekata koji se realizuju ili su već realizovani:

 1. RAZVOJNI PROBLEMI SAMOSTALNOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI I NJIHOVO REŠAVANJE
 2. OSNOVNE FUNKCIJE ZANATSKE KOMORE SRBIJE
 3. POSLODAVCI I ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
 4. ZAPOŠLJAVANJE U INOSTRANSTVU
 5. RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA SOCIJALNOG DIJALOGA
 6. IMPLEMENTACIJA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
 7. SERTIFIKACIJA U SQM (SISTEMU MENADŽMENT KVALITETA)

MEĐUNARODNA SARADNJA I SARADNJA SA MEDIJIMA

Međunarodna saradnja

 

Od svog osnivanja Unija poslodavaca, kao jednu od svojih veoma važnih aktivnosti, održava saradnju na međunarodnom planu sa srodnim organizacijama širom sveta i brojnim međunarodnim forumima i telima.
 
Prepoznata i priznata kao relevantna organizacija, Unija poslodavaca Srbije  ima stalnu saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) – International Labour Organization (ILO), a član je sledećih međunarodnih organizacija:
 • Međunarodna organizacija poslodavaca (International Organization of Employers - IOE)
 • Udruženje konfederacija poslodavaca Crnog i Kaspijskog mora (Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises UBCCE)
 • Unija mediteranskih konfederacija poslodavaca (Union of Mediterranean Confederation of Enterprises BUSINESSMED)
 • Centar za poslodavce jadranskog regiona (CEPOJAR) - (Adriatic Regional Employers` Center - AREC)
Kroz saradnju sa ovim organizacijama i negovanjem bilateralnih odnosa sa poslodavačkim organizacijama iz drugih zemalja, Unija poslodavaca je u poziciji da bude upoznata sa njihovim iskustvima, da razmatra mogućnosti saradnje i planira zajedničke projekte, sve u cilju što bržeg uključenja Srbije u svetske tokove i njenog što hitnijeg prilagođavanja svetskim standardima i normama.

Saradnja sa medijima

Unija poslodavaca Srbije kao međunarodno priznata poslodavačka organizacija ulaže stalne napore da promoviše što viši stepen ekonomskih sloboda u Republici Srbiji i pospeši izgradnju i razvoj nacionalne ekonomije, ali i pravni sistem koji će garantovati punu zaštitu svih privrednih subjekata i drugih investitora u našoj zemlji. Smatramo da nema jake Srbije bez jake privrede i da se ne može izaći u susret iskušenjima 21 veka - razdoblja vrhunske tehnologije i naučno-ekonomskog progresa bez neprestanog razvoja i prilagođavanja domaće privrede svetskim trendovima i izazovima.
  UPS želi uređenu, visokoorganizovanu, građansku i razvijenu Srbiju, a jedini put za ostvarivanje tih ciljeva je snažna privreda sa originalnim i kvalitetnim proizvodima od čijeg će plasmana na strana tržišta pristojno živeti i poslodavci i radnici i državni aparat. Upravo zato se trudimo da kroz javnost promovišemo sve uspešne primere iz privredne istorije razvijenih evropskih zemalja, dobre primere iz okruženja, ali i kvalitetne predloge i oprobane metode za rešavanje aktuelnih problema ponikle među domaćim privrednicima.
  Često smo kritični prema predstavnicima vlasti, sindikata i svim pojedincima za koje smatramo da ne čine dobro nacionalnoj ekonomiji. Ova kritika nije lična i ne želimo nikog da vređamo, ali smatramo da braneći interese privrede branimo i interese celokupnog društva, jer bez napredne i bogate privrede nema ni naprednog i bogatog društva. Svesni smo da reči "rad", "red" i "poštenje" nisu naročito popularne u Srbiji i da bi mnogi voleli da ih ne podsećamo na njihovu lenjost, nemar i koristoljubivost, ali bez odlučnog razlaza sa prošlošću Srbija nema pravu budućnost. 
   Zato je naše delovanje kroz medije kritično, ali i savetodavno. Mi kritukujemo i kritikovaćemo, ali ćemo uvek i nuditi rešenje, jer isprazna kritika sobom ne nosi novi kvalitet.
 VRH STRANE